PostHeaderIcon Styrelsen för året 2019

 

Styrelsen består av 1 Ordförande samt 6 Ledamoter.

Ordförande  :  Bertil  Hultin             070 - 640 2488

Vice ordf     :  Hans  Lindgren          070 - 246 4811

Sekr           :  Arne  Backberg          073 - 807 7679

Vice sekr     :  Per  Norrby               070 - 282 6027

Kassör        :  Kenneth  Sjödin         070 - 346 3460

Ledamot 5  :  Per - Erik Fängström    070 - 524 2049

Ledamot 6  :  Åke  Sörlin                 070 - 326 3850

Senast uppdaterad (2019-02-14 kl. 08:44)